Prerušenie distribúcie elektriny 3.8.2017
Prerušenie distribúcie elektriny 11.7 - 17.7.2017
Oslavy dňa víťazstva za účasti prezidenta SR
Celý článok Všetky aktuality
Správne konanie vo veci výrubu drevín
Informácie pre voliča
Zverejnenie zámeru o predaji majetku obce
Zapojenie obce Kalinov do systému DCOM
Srávne konanie vo veci výrubu drevín
Všetky aktuality
Oslavy oslobodenia 2016
Turistický pochod KALINOV - MOSZCZANIEC
Všetky aktuality