Turistický pochod - Pozvánka
Turistický pochod Kalinov - Veža Paseky 29.08.2018
Športové odpoludnie pri príležitosti MDD - 2. júna 2018 o 15,30 hod.
Podľa §36 ods. 4 vodného zákona
Celý článok Všetky aktuality
Podľa §36 ods. 4 vodného zákona
Zadanie pre ÚPN obce
Zverejnenie zámeru o predaji majetku
Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu obce Kalinov
Všetky aktuality
Oslavy oslobodenia 2016
Turistický pochod KALINOV - MOSZCZANIEC
Všetky aktuality