Oslavy oslobodenia 2017
Oslavy oslobodenia 23.9.2017
Prerušenie distribúcie elektriny 3.8.2017
Prerušenie distribúcie elektriny 11.7 - 17.7.2017
Celý článok Všetky aktuality
Zverejnenie zámeru o predaji majetku
Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu obce Kalinov
Správne konanie vo veci výrubu drevín
Informácie pre voliča, Elektronická adresa
Zverejnenie zámeru o predaji majetku obce
Všetky aktuality
Oslavy oslobodenia 2016
Turistický pochod KALINOV - MOSZCZANIEC
Všetky aktuality