Oslavy oslobodenia 2018
Oslavy oslobodenia 15.09.2018 - program
Turistický pochod Kalinov - Veža Paseky 29.08.2018
Športové odpoludnie pri príležitosti MDD - 2. júna 2018 o 15,30 hod.
Podľa §36 ods. 4 vodného zákona
Celý článok Všetky aktuality
Oznámenie o strategickom dokumente
Prerokovanie Návrhu územného plánu obce Kalinov
Záverečné stanovisko
Výrub drevín CSS
• Určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev
Všetky aktuality
Oslavy oslobodenia 2016
Turistický pochod KALINOV - MOSZCZANIEC
Všetky aktuality