Pozdrav 2019
Novoročný pozdrav
Oslavy oslobodenia 15.09.2018 - program
Turistický pochod Kalinov - Veža Paseky 29.08.2018
Športové odpoludnie pri príležitosti MDD - 2. júna 2018 o 15,30 hod.
Celý článok Všetky aktuality
Povinná registrácia chovu ošípaných
Oznámenie o strategickom dokumente
Prerokovanie Návrhu územného plánu obce Kalinov
Záverečné stanovisko
Výrub drevín CSS
Všetky aktuality
Oslavy oslobodenia 2016
Turistický pochod KALINOV - MOSZCZANIEC
Všetky aktuality