Termíny zberu:   Separovaný a TKO odpad

                           Veľkoobjemový odpad