• Zapisovateľka
  • Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:  obec.kalinov@gmail.com