Výrub drevín
Správne konanie vo veci výrubu drevín
Voľby VUC 2017
Informácie pre voliča
Zámer o predaji majetku
Zverejnenie zámeru o predaji majetku obce
Zapojenie DCOM
Zapojenie obce Kalinov do systému DCOM
Výrub drevín
Srávne konanie vo veci výrubu drevín
Národnostné menšiny
Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku
Kontrolór obce
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
Kapušany
Kapušany - návrat do stredoveku
Prerušenie distribúcie elektriny
25.8.2016 07:00 - 16:30
Prerušenie distribúcie elektriny
24.8.2016 07:00 - 17 .30
Verejné zhromaždenie občanov obce
3.7.2016 o 14:00h
Prerušenie distribúcie elektriny
15.7.2016 od 07:00h do 17:30h
Prerušenie distribúcie elektriny
14.7.2016 od 07:00h do 18:00h
Prerušenie distribúcie elektriny
Prerušenie distribúcie elektriny 13.7 - 25.7.2016
Prerušenie distribúcie elektriny
12.7.2016 od 07:00 do 18:00