Kríza v samospráve
9 hlavných ekonomických problémov, ktoré na mestá a obce dopadajú a majú až likvidačný charakter
Športové popoludnie pri príležitosti MDD
Prerušenie distribúcie elektriny
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov v zmysle §11 zákona č. 251/2012 Z.z.
Celý článok Všetky aktuality
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 10.06.2022
Program cezhraničnej spolupráce Interreg 2021 - 1027 Poľsko - Slovensko
Zverejnenie výzvy podľa §34 zákona č,229/1991 Zb. na úradnej tabuli obce - Lesy slovenskej republiky
CSS - výrub drevín
Rozhodnutie - povolenie na vodnú stavbu
Všetky aktuality
Oslavy oslobodenia 2016
Turistický pochod KALINOV - MOSZCZANIEC
Všetky aktuality