Mestám a obciam zhasína nádej
„Mestám a obciam zhasína nádej“ – protest 30.1.2023
Aplikácia k termínom zberu odpadu
Oslavy oslobodenia - program
Celý článok Všetky aktuality
Vyhlásenie výberového konania na funkciu kontrolóra obce
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 10.06.2022
Program cezhraničnej spolupráce Interreg 2021 - 1027 Poľsko - Slovensko
Zverejnenie výzvy podľa §34 zákona č,229/1991 Zb. na úradnej tabuli obce - Lesy slovenskej republiky
CSS - výrub drevín
Všetky aktuality
Oslavy oslobodenia 2016
Turistický pochod KALINOV - MOSZCZANIEC
Všetky aktuality