Pomník oslobodenia a jeho tradícia  

    V roku 1964 pri príležitosti 20. výročia oslobodenia obce, na znak vďaky svojej osloboditeľke - Červenej armáde, Kalinovčania vybudovali v parku pamätník s pekne upraveným okolím. Pomník oslobodenia znázorňuje sovietskeho vojaka - Osloboditeľa, ktorý drží v rukách nad hlavou dieža, symbol nového života na oslobodenom území. Autorom súsošia je akademický sochár Fraňo GIBALA, rodák spod DUKLY, z obce Krajna Poľana. Súsošie je z bieleho rumunského mramoru. Pri ňom je na podstavci pamätná tabuľa s textom v slovenskom a ukrajinskom jazyku: Dňa 21. septembra 1944 oslobodili sovietske jednotky 3. horského streleckého zboru 1. gardovej armády 4 ukrajinského frontu Kalinov ako prvú obec v Československu od fašistických okupantov“
Na piedestále je takisto dvojjazyčný text : „Večná sláva hrdinom padlým v boji proti fašizmu „

    V obci stojí na kamennom podstavci symbol sovietskych tankistov, tank – T-34, ktorý razil cestu slobody cez Karpaty do Československa. Na podstavci je umiestnená tabuľa s dvojjazyčným textom : Tankistom 3. gardového streleckého zboru, ktorí sa významne podieľali v bojoch pri oslobodzovaní Kalinova v dňoch 8.-21. septembra 1944.

    Takisto je v obci rozmiestnéna aj iná bojová technika pripomínajúca oslobodzovacie boje.

                                                                              

 

    

     Rozhľadňa Paseky

    Vrch Paseky je hraničným vrcholom medzi SR a PL a nachádza sa nad obcou Kalinov. Na tomto vrchole stojí rozhľadňa s pozorovacou plošinou na vrchole. O tejto rozhľadni sa nezachovala dokumentácia, môžme sa domnievať, že bola postavená v tom istom čase ako oceľová veža na Stavku (r. 1943), pretože vzhľad a technický stav tomu nasvedčujú.

    Výhľad z tejto doposiaľ prístupnej veže je značne obmedzený okolitým vysokým porastom. Napriek tomu je vlastne najstaršia zo všetkých a zatiaľ slúži svojmu účelu.