Back

Vakcinácia psov

  • Dňa 14.06.2023 o 16,00h pred Obecným úradom - vakcinácia psov proti besnote. Poplatok 6€.