Back

Vývoz nebezpečného odpadu

           Na základe harmonogramu zberu odpadov, bude dňa 26.10.2022 uskutočnený vývoz  nebezpečného odpadu v čase os 10:45 - 12:00 hod. V uvedenom čase môžete doniesť nebezpečný odpad k OcÚ, kde bude pristavené zberné vozidlo a vodič odpad bezpečne prevezme.