Výzva VSD
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov v zmysle §11 zákona č. 251/2012 Z.z.
Petícia
Petícia za zachovanie nemocnice
Oslavy oslobodenia 2021
Oslavy oslobodenia 18.09.2021 - program
Sčítanie obyvateľov
Sčítanie obyvateľov 2021
Geodetické práce
Oznámenie o vykonaní geodetických prác
Africký mor ošípaných
Registrácia chovov ošípaných
Čistenie hraníc
Oznámenie o čistení hraničného pruhu na štátnych hraniciach
Vakcinácia psov
Vakcinácia psov proti besnote
Úradne hodiny
Upravené úradné hodiny pre styk s verejnosťou
Oslavy oslobodenia
75. výročie oslobodenia obce - program
Pozvánka - Turistický pochod
Turistický pochod Kalinov - Moszczanec dňa 24.08.2019
Pozvánka MDD
Športové popoludnie pri príležitosti MDD
Pozdrav 2019
Novoročný pozdrav
Oslavy oslobodenia 2018
Oslavy oslobodenia 15.09.2018 - program