Pozvánka MDD
Športové popoludnie pri príležitosti MDD
Pozdrav 2019
Novoročný pozdrav
Oslavy oslobodenia 2018
Oslavy oslobodenia 15.09.2018 - program
Turistický pochod - Pozvánka
Turistický pochod Kalinov - Veža Paseky 29.08.2018
Pozvánka MDD
Športové odpoludnie pri príležitosti MDD - 2. júna 2018 o 15,30 hod.
Nakladanie s odpadovými vodami - zmeny
Podľa §36 ods. 4 vodného zákona
Rok 2018
Rok 2018
Oslavy oslobodenia 2017
Oslavy oslobodenia 23.9.2017
Turistický pochod sa vydaril
29.08.2017
Prerušenie distribúcie elektriny
Prerušenie distribúcie elektriny 3.8.2017
Prerušenie distribúcie elektriny
Prerušenie distribúcie elektriny 11.7 - 17.7.2017
8. máj 2017
Oslavy dňa víťazstva za účasti prezidenta SR
Pozvánka MDD
Pozvánka MDD - 3.6.2017 o 14,30h
Pozvánka -Deň víťazstva nad fašizmom
Deň víťazstva nad fašizmom