Ralizácia projektu: 1.8. - 20.9.2016

  • Zavedenie a prevádzkovanie vysokorýchlostného internetu

Realizácia projektu:  12/2014

  • Modernizácia verejného osvetlenia

Realizácia projektu: 10/2013 – 5/2014

Informačna tabuľa

 

  • Cezhraničná spolupráca

Program cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007 – 2013

Názov žiadateľa : Obec Kalinov

Názov projektu: Rozvoj cezhraničnej spolupráce cykloturistickou trasou MOSZCZANIEC - KALINOV

Realizácia projektu : 3/2010 - 7/2010 

 

  • Rekonštrukcia miestných komunikácií

Realizácia projektu: 5/2010 – 6/2010