Sem vložte šablóny tlačív, ktoré môžu podnikatelia použiť pri komunikácii s obcou. Môžu do byť napríklad Word alebo PDF dokumenty, ktorú si občania môžu stiahnuť, vyplniť, vytlačit a následne poslať alebo priniesť na obec v papierovej forme.