Back

Zadanie pre ÚPN obce

Zadanie pre ÚPN obce

Znenie zadania v záložke obec/dokumenty/úzenmý plán obce/zadanie pre ÚPN-O