Obec Kalinov leží v Nízkych Beskydách v nadmorskej výške 453m, v doline Hlbokého potoka pri štátnej hranici s Poľskom a susedí s chotármi obcí Habura, Borov, Vydraň, Palota. V chotári prevládajú súvisle lesy - buk, breza. Kalinov stojí na mieste, ktoré už za Rímanov stálo na ceste z Potisia k Baltu.  Z 18. storočia pochádza gréckokatolická cirkev Nanebevzatia Panny Márie, projektovaná tereziánskou stavebnou kanceláriou. Pri cirkvi je 300-ročná lipa. Počas 1. svetovej vojny takmer dve tretiny obyvateľov presťahovali vtedajšie úrady z Kalinova k Trebišovu a do Miškolca. V obci bol postavený pomník ako pripomienka oslobodenia prvej obce v Československu počas 2. svetovej vojny.

  Kalinov je prvá oslobodená obec v ČSR (21. september  1944). V súčastnosti má 133 domov a 279 obyvateľov, veľkosť katastra 1780 ha. Cez obec preteká potok s rovnomenným názvom Kalinov.

    V Kalinove sa po celé stáročia používalo a dodnes používa rusínske nárečie. Jazyk sa postupne vyvíjal a bol ovplyvňovaný mnohými faktormi. Menil sa od doliny k doline a v niektorých drobnostiach i od dediny k dedine. Je preto v niektorých detailoch jedinečný pre niektorú oblasť či dedinu. Toto nárečie je v súkromí obyvateľmi stále používané a patrí teda k identite obce.

    Kalinov je atraktívnym územím pre cestovný ruch a turistiku. Nádherná príroda, vhodné prírodné podmienky a iné dannosti poskytujú priestor na rôzne aktivity. Jedinečné vlastnosti klímy, pokojné a tiché prostredie predurčujú Kalinov na príjemné strávenie voľného času. V lete je tu možnosť individuálnej pešej turistiky, cykloturistiky a mototuristiky. V zime dostatok snehu a svahovitý terén poskytujú možnosť bežeckého lyžovania. 

 

Štatút: Kalinov
Štatút: obec
Sídlo: Obecný úrad, Kalinov 81, 068 01 Medzilaborce
Vyšší územný celok: Prešovský samosprávny kraj
Okres: Medzilaborce
Prvá písomná zmienka: rok 1604
Poloha: 49°19'07.59"N 21°55'16.08"E
Nadmorská výška (m): 453
Výmera (km2): 1 378 
Počet obyvateľov: 265

 

Erb obce

     Podkladom pre aktuálny návrh erbu je obecná pečať z druhej polovice 18. storočia. Na pečati s kruhopisom P. Kaleno (obec Kalinov) je vyobrazená na pôde pri skale, na zadných labách stojaca veverička. Erb je umiestnený na neskorogotickom štíte. Ideový návrh vypracoval PhDr. Peter Kónya. Grafický návrh realizovala firma L. I. M. Prešov.

     Heraldická komisia pri Ministerstve vnútra SR listom z 20.2.2000 odporučila na prijatie obecným zastupiteľstvom a na zapísanie do Heraldického registra SR erb v tejto podobe:

     V modrom štíte na striebornej ľavošikmo členenej pažiti čupiaca zlatá veverička so strieborným lieskovým orechom, z pravého okraja štítu vyrastajúca strieborná skala.

 

 

Vlajka obce

     Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov bieleho, modrého, žltého, modrého a bieleho.Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu.