79. výročie oslobodenia obce
Oslavy 79. výročia oslobodenia obce
Vakcinácia psov
Vakcinácia psov proti besnote
Športové popoludnie
Športové popoludnie pri príležitosti MDD
Čistenie hraničného pruhu
Oznámenie o čistení hraničného pruhu na štátnych hraniciach
ANTIK
Spustenie siete ANTIK v obci
Mestám a obciam zhasína nádej
„Mestám a obciam zhasína nádej“ – protest 30.1.2023
Vývoz nebezpečného odpadu
Vývoz NO - čas
Aplikácia "Fúra zvoz"
Aplikácia k termínom zberu odpadu
Oslavy oslobodenia 2022
Oslavy oslobodenia - program
Kríza v samospráve
9 hlavných ekonomických problémov, ktoré na mestá a obce dopadajú a majú až likvidačný charakter
Športové popoludnie
Športové popoludnie pri príležitosti MDD
Oznámenie VSD
Prerušenie distribúcie elektriny
Výzva VSD
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov v zmysle §11 zákona č. 251/2012 Z.z.
Petícia
Petícia za zachovanie nemocnice
Oslavy oslobodenia 2021
Oslavy oslobodenia 18.09.2021 - program