• e-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie a doručenia žiadosti o voľbu poštou: obec.kalinov@gmail.sk