Zariadenia poskytujúce sociálné služby

DAMASK n.o.

 - denný stacionár