Pozemkové spoločenstvo obce Kalinov
Predseda - Ing. Michal Kocan

Poľovnícke združenie „SLOBODA“ Kalinov
Predseda - Alexander Černega