Separácia bateriek
Triedenie bateriek
Oznámenie VSD
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 10.06.2022
Program cezhraničnej spolupráce
Program cezhraničnej spolupráce Interreg 2021 - 1027 Poľsko - Slovensko
Zverejnenie výzvy
Zverejnenie výzvy podľa §34 zákona č,229/1991 Zb. na úradnej tabuli obce - Lesy slovenskej republiky
Výrub drevín
CSS - výrub drevín
Rozhodnutie
Rozhodnutie - povolenie na vodnú stavbu
UPN-O obce Kalinov
Oznámenie o zverejnení
Verejná vyhláška
Vyhlášky ÚVZ SR ku šíreniu vírusu COVID-19
Miera triedenia separovaného odpadu za rok 2019
Výpočet miery triedenia odpadu
Rozpočet 2020 - návrh
Rozpočet 2020
Návrh VZN 1/2020
VZN 1/2020
Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti
Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti
Oznámenie o strategickom dokumente
Plán udržateľnej mobility PSK
Chov ošípaných
Povinná registrácia chovu ošípaných