Späť

Výrub drevín

správne konanie vo veci vyrúbu drevín - zo dňa 12.10.2020 Obec Kalinov - Centrum sociálnych služieb Dúhový sen Kalinov, Kalinov 64, 068 01 Medzilaborce,             č. parcely KNC č. 352/4, 347/1, 348/1, k.ú. Kalinov