Zmluvy r. 2022

Zmluvy r. 2021

Zmluvy r. 2020

Zmluvy r. 2019

Zmluvy r. 2018

Zmluvy r. 2017

 

Zmluvy r. 2016

 

Zmluvy r. 2015

 

Zmluvy do r. 2015

Darovacia zmluva - P. Lopata

Zmluva zriadení záložného práva

Zmluva o terminovanom úvere

Zmluva o spolupráci

Kupná zmluva a zmluva o dielo

Dohoda o vyplňovacom práve

Darovacia zmluva

Nájomná zmluva vodného toku

Zmluva o dielo 54R-2011

Zmluva o dielo M802-09-10

Mandatná zmluva

Zmluva o výpožičke č.09-99-2014

Zmluva o dielo č. 7-2014

Nájomná zmluva-OcÚ-Damask

Zmluva o výpožičke 09-99-2014

Zmluva 466 2014 OK

NFP-int.č.PR01604

Internet-Obec Kalinov2

Internet-Obec Kalinov1 _1_

Dodatok č.2- k zmluve o poskytnutí NFP

Dodatok č.1 0004

Dodatok č.1

Kalinov_rozpočet

zmluva_stavba_Kalinov_final

Zmluva o dielo č. JO 040413-2

Zmluva o poskytnutí nenávratného fin.príspevku