Zmluvy r. 2023

Zmluvy r. 2022

Zmluvy r. 2021

Zmluvy r. 2020

Zmluvy r. 2019

Zmluvy r. 2018

Zmluvy r. 2017

 

Zmluvy r. 2016

 

Zmluvy r. 2015

 

Zmluvy do r. 2015

Darovacia zmluva - P. Lopata

Zmluva zriadení záložného práva

Zmluva o terminovanom úvere

Zmluva o spolupráci

Kupná zmluva a zmluva o dielo

Dohoda o vyplňovacom práve

Darovacia zmluva

Nájomná zmluva vodného toku

Zmluva o dielo 54R-2011

Zmluva o dielo M802-09-10

Mandatná zmluva

Zmluva o výpožičke č.09-99-2014

Zmluva o dielo č. 7-2014

Nájomná zmluva-OcÚ-Damask

Zmluva o výpožičke 09-99-2014

Zmluva 466 2014 OK

NFP-int.č.PR01604

Internet-Obec Kalinov2

Internet-Obec Kalinov1 _1_

Dodatok č.2- k zmluve o poskytnutí NFP

Dodatok č.1 0004

Dodatok č.1

Kalinov_rozpočet

zmluva_stavba_Kalinov_final

Zmluva o dielo č. JO 040413-2

Zmluva o poskytnutí nenávratného fin.príspevku